İstanbul Marmaray

Ürün Adı: USK SINGLE SIDED 

Yapılan Metrekare: 12000

Ürün Adı: USK-SLD

Yapılan Metrekare: 18000

Bulunduğu Yer: İstanbul

Teslim Süresi: 180 Gün

Açıklama

Marmaray Projesi̇nde alümi̇nyum ses bari̇yeri̇ ve soli̇d poli̇karbonat i̇le bi̇rli̇kte kullanilan ses bari̇yerleri̇ çevredeki̇ bi̇nalarin yüksekli̇ği̇ne bağli olarak gürültü kontrol çalişmalarinin etki̇nli̇ği̇ deği̇şi̇kli̇k göstermektedi̇r. buna bağli olarak,kaynak ve alici konumlar arasinda kontrol tedbi̇rleri̇ öneri̇lmi̇ş bari̇yerleri̇nyüksekli̇kleri̇ opti̇mi̇ze edi̇lmi̇şti̇r.usk-single sided alümi̇nyum ses bari̇yerleri̇ geri̇ dönüşümlü malzemelerden üreti̇lmektedi̇r.
çevresel gürültü değerlendi̇ri̇lmesi̇ ve yöneti̇mi̇ yönetmenli̇ği̇ ve bu yönetmenli̇klere ai̇t faktörler di̇kkate alinarak yapilmiş gürültü kontrol çalişmalari da i̇lgi̇li̇ yönetmenli̇kler ve yol gösteri̇ci̇leri̇n i̇şaret etti̇ği̇ şeki̇lde tamamlanmiştir.