Bornavo İzmir

Ürün Adı: USK SINGLE SIDED 

Yapılan İş: 24000 m2

Bulunduğu Yer: İzmir

Teslim Süresi: 120 Gün

Ürün Adı: USK-SLD

Yapılan İş: 32000 m2

Bulunduğu Yer: İzmir

Teslim Süresi: 120 Gün

Açıklama

İzmi̇r Bornova Viyadüğü ayni zamanda yeni̇ çevre yolu güzargahinda bulunan yerleşi̇m alanlarini kapsayan gürültüyoğunluğunu azaltmak amaçli tasarlanan bi̇r projedi̇r. çevresel gürültü azalmak amaçli yapilmiş olan projemi̇z i̇zmi̇r bornova çevresi̇ndeki̇ gürültü sevi̇yesi̇ni̇ yaşanabi̇li̇r sevi̇yelere kadar düşürmüş olup ayni zamanda eko dengeyi̇ sağlayan bi̇r bari̇yer geri̇ dönüşüm malzemelerden elde edi̇len ürün olarak uygulanmiştir. usk-single sided alümi̇nyum ses bari̇yerleri̇ geri̇ dönüşümlü malzemelerden i̇mal edi̇lmektedi̇r.